JAKUB CISZEWSKI
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Tłumaczenia w ofercie:

  • pisemne i ustne – konsekutywne, symultaniczne,
  • poświadczone – dokumentów samochodowych, dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego, świadectw, czynności notarialnych, walnych zgromadzeń spółek i inne,
  • zwykłe – prawne i prawnicze, techniczne z zakresu motoryzacji, transportu, kolejnictwa, budownictwa, marketingowe i inne,
  • prowadzenie rozmów telefonicznych na zlecenie klienta.

Solidność
i elastyczność!

Z czego wynika wysoka jakość moich usług?
Z doświadczenia, odpowiedniego przygotowania do każdego zlecenia
i terminowości.